„Pamiątki po tych co odeszli, czyli II wojna światowa w archiwaliach 1939-1945”

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

28 sierpnia 2019

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Ustawa o zjednoczeniu Wolnego Miasta Gdańska z III Rzeszą wydana 1 września 1939, Reichgesetzblatt, Archiwum Państwowe w Malborku, Księgozbiór Archiwum, sygn. A.6.339

  Ustawa o zjednoczeniu Wolnego Miasta Gdańska z III Rzeszą wydana 1 września 1939, Reichgesetzblatt, Archiwum Państwowe w Malborku, Księgozbiór Archiwum, sygn. A.6.339

 • Powiększ zdjęcie c.d. Ustawa o zjednoczeniu Wolnego Miasta Gdańska z III Rzeszą wydana 1 września 1939, Reichgesetzblatt, Archiwum Państwowe w Malborku, Księgozbiór Archiwum, sygn. A.6.339

  c.d. Ustawa o zjednoczeniu Wolnego Miasta Gdańska z III Rzeszą wydana 1 września 1939, Reichgesetzblatt, Archiwum Państwowe w Malborku, Księgozbiór Archiwum, sygn. A.6.339

 • Powiększ zdjęcie Ustawa o odnowieniu odznaczeń „Krzyża Żelaznego” wydana 1 września 1939 r., Reichgesetzblatt, Archiwum Państwowe w Malborku, Księgozbiór Archiwum, sygn. A.6.339

  Ustawa o odnowieniu odznaczeń „Krzyża Żelaznego” wydana 1 września 1939 r., Reichgesetzblatt, Archiwum Państwowe w Malborku, Księgozbiór Archiwum, sygn. A.6.339

 • Powiększ zdjęcie c.d. Ustawa o odnowieniu odznaczeń „Krzyża Żelaznego” wydana 1 września 1939 r., Reichgesetzblatt, Archiwum Państwowe w Malborku, Księgozbiór Archiwum, sygn. A.6.339

  c.d. Ustawa o odnowieniu odznaczeń „Krzyża Żelaznego” wydana 1 września 1939 r., Reichgesetzblatt, Archiwum Państwowe w Malborku, Księgozbiór Archiwum, sygn. A.6.339

 • Powiększ zdjęcie c.d. Ustawa o odnowieniu odznaczeń „Krzyża Żelaznego” wydana 1 września 1939 r., Reichgesetzblatt, Archiwum Państwowe w Malborku, Księgozbiór Archiwum, sygn. A.6.339

  c.d. Ustawa o odnowieniu odznaczeń „Krzyża Żelaznego” wydana 1 września 1939 r., Reichgesetzblatt, Archiwum Państwowe w Malborku, Księgozbiór Archiwum, sygn. A.6.339

 • Powiększ zdjęcie c.d. Ustawa o odnowieniu odznaczeń „Krzyża Żelaznego” wydana 1 września 1939 r., Reichgesetzblatt, Archiwum Państwowe w Malborku, Księgozbiór Archiwum, sygn. A.6.339

  c.d. Ustawa o odnowieniu odznaczeń „Krzyża Żelaznego” wydana 1 września 1939 r., Reichgesetzblatt, Archiwum Państwowe w Malborku, Księgozbiór Archiwum, sygn. A.6.339

 • Powiększ zdjęcie Paszport Rzeczypospolitej Polskiej z 1939 r., Archiwum Państwowe w Malborku, Zbiór dokumentów i fotografii z czasów okupacji, sygn. 172/11

  Paszport Rzeczypospolitej Polskiej z 1939 r., Archiwum Państwowe w Malborku, Zbiór dokumentów i fotografii z czasów okupacji, sygn. 172/11

 • Powiększ zdjęcie Przepustka polsko – niemiecka ruchu przygranicznego, Archiwum Państwowe w Malborku, Zbiór dokumentów i fotografii z czasów okupacji, sygn. 172/11

  Przepustka polsko – niemiecka ruchu przygranicznego, Archiwum Państwowe w Malborku, Zbiór dokumentów i fotografii z czasów okupacji, sygn. 172/11

 • Powiększ zdjęcie Informacja Naczelnego Dowództwa Wehrmachtu (Oberkommando der Wehrmacht - OKW) o śmierci Herberta Gruna z Malborka. Zginął na pancerniku „Bismarck” w 1941 r., Archiwum Państwowe w Malborku, zespół Urząd Stanu Cywilnego w Malborku, sygn. 485/249

  Informacja Naczelnego Dowództwa Wehrmachtu (Oberkommando der Wehrmacht - OKW) o śmierci Herberta Gruna z Malborka. Zginął na pancerniku „Bismarck” w 1941 r., Archiwum Państwowe w Malborku, zespół Urząd Stanu Cywilnego w Malborku, sygn. 485/249

 • Powiększ zdjęcie „SoldBuch” – niemiecka książeczka wojskowa, wydana dla starszego szeregowego - gefreitera Adolfa Hillera. Archiwum Państwowe w Malborku, Zbiór dokumentów i fotografii z czasów okupacji, sygn. 172/11

  „SoldBuch” – niemiecka książeczka wojskowa, wydana dla starszego szeregowego - gefreitera Adolfa Hillera. Archiwum Państwowe w Malborku, Zbiór dokumentów i fotografii z czasów okupacji, sygn. 172/11

 • Powiększ zdjęcie Karta choroby wraz ze zdjęciem RTG płuc na nazwisko Adolf Hiller, 1942 rok, Archiwum Państwowe w Malborku, Zbiór dokumentów i fotografii z czasów okupacji, sygn. 172/15

  Karta choroby wraz ze zdjęciem RTG płuc na nazwisko Adolf Hiller, 1942 rok, Archiwum Państwowe w Malborku, Zbiór dokumentów i fotografii z czasów okupacji, sygn. 172/15

 • Powiększ zdjęcie Zwolnienie z obozu pracy przymusowej w Kozienicach na nazwisko Blumenzweig (przepustka na powrót do domu w miejscowości Chełmża), Archiwum Państwowe w Malborku, Zbiór dokumentów i fotografii z czasów okupacji, sygn. 172/17

  Zwolnienie z obozu pracy przymusowej w Kozienicach na nazwisko Blumenzweig (przepustka na powrót do domu w miejscowości Chełmża), Archiwum Państwowe w Malborku, Zbiór dokumentów i fotografii z czasów okupacji, sygn. 172/17

 • Powiększ zdjęcie Pismo z 1942 roku skierowane przez Gestapo z informacją o przeniesieniu do obozu koncentracyjnego, Archiwum Państwowe w Malborku, Zbiór dokumentów i fotografii z czasów okupacji, sygn. 172/10

  Pismo z 1942 roku skierowane przez Gestapo z informacją o przeniesieniu do obozu koncentracyjnego, Archiwum Państwowe w Malborku, Zbiór dokumentów i fotografii z czasów okupacji, sygn. 172/10

 • Powiększ zdjęcie Karta pracy przymusowej dla „polskiej siły roboczej” z 1941 roku, Archiwum Państwowe w Malborku, Zbiór dokumentów i fotografii z czasów okupacji, sygn. 172/11

  Karta pracy przymusowej dla „polskiej siły roboczej” z 1941 roku, Archiwum Państwowe w Malborku, Zbiór dokumentów i fotografii z czasów okupacji, sygn. 172/11

 • Powiększ zdjęcie Karta przymusowego pracownika cywilnego ze Związku Radzieckiego wystawiona w 1942 roku na nazwisko Sokolowsky Witaly. Archiwum Państwowe w Malborku, Zbiór dokumentów i fotografii z czasów okupacji, sygn. 172/3

  Karta przymusowego pracownika cywilnego ze Związku Radzieckiego wystawiona w 1942 roku na nazwisko Sokolowsky Witaly. Archiwum Państwowe w Malborku, Zbiór dokumentów i fotografii z czasów okupacji, sygn. 172/3

 • Powiększ zdjęcie Paszporty Wolnego Miasta Gdańsk z 1928 roku, Archiwum Państwowe w Malborku, zespół Starrostwo Powiatowe w Malborku, sygn. 61/14

  Paszporty Wolnego Miasta Gdańsk z 1928 roku, Archiwum Państwowe w Malborku, zespół Starrostwo Powiatowe w Malborku, sygn. 61/14

 • Powiększ zdjęcie Legitymacja członkini Stowarzyszenia Niemek za Granicą (Arbeitsgemeinschaft der deutschen Frau im Ausland), organizacji podległej NSDAP,1938 rok. Archiwum Państwowe w Malborku, Zbiór dokumentów i fotografii z czasów okupacji, sygn. 172/3

  Legitymacja członkini Stowarzyszenia Niemek za Granicą (Arbeitsgemeinschaft der deutschen Frau im Ausland), organizacji podległej NSDAP,1938 rok. Archiwum Państwowe w Malborku, Zbiór dokumentów i fotografii z czasów okupacji, sygn. 172/3

 • Powiększ zdjęcie Kennkarta z 1942 roku, in. karta rozpoznawcza –rodzaj dokumentu tożsamości wydawany obligatoryjnie przez okupacyjne władze niemieckie, na mocy rozporządzenia Hansa Franka z 26 października 1939 roku, wszystkim nie-niemieckim mieszkańcom Generalnego Guber

  Kennkarta z 1942 roku, in. karta rozpoznawcza –rodzaj dokumentu tożsamości wydawany obligatoryjnie przez okupacyjne władze niemieckie, na mocy rozporządzenia Hansa Franka z 26 października 1939 roku, wszystkim nie-niemieckim mieszkańcom Generalnego Guber

 • Powiększ zdjęcie Niemiecka karta żywnościowa dla młodzieży miedzy 10 a 14 rokiem życia z 1945 roku; Archiwum Państwowe w Malborku, Zbiór dokumentów i fotografii z czasów okupacji, sygn. 172/4

  Niemiecka karta żywnościowa dla młodzieży miedzy 10 a 14 rokiem życia z 1945 roku; Archiwum Państwowe w Malborku, Zbiór dokumentów i fotografii z czasów okupacji, sygn. 172/4

 • Powiększ zdjęcie Karta żywnościowa na owoce i warzywa, w tym owoce tropikalne. Wydana w 1941 roku, z ważnością na obszar Gdańska, Sopotu i Gdyni. Archiwum Państwowe w Malborku, Zbiór dokumentów i fotografii z czasów okupacji, sygn. 172/4

  Karta żywnościowa na owoce i warzywa, w tym owoce tropikalne. Wydana w 1941 roku, z ważnością na obszar Gdańska, Sopotu i Gdyni. Archiwum Państwowe w Malborku, Zbiór dokumentów i fotografii z czasów okupacji, sygn. 172/4

 • Powiększ zdjęcie Karta żywnościowa na mięso z 1942 roku, Archiwum Państwowe w Malborku, Zbiór dokumentów i fotografii z czasów okupacji, sygn. 172/4

  Karta żywnościowa na mięso z 1942 roku, Archiwum Państwowe w Malborku, Zbiór dokumentów i fotografii z czasów okupacji, sygn. 172/4

 • Powiększ zdjęcie Karta żywnościowa na ryby. Wydana w 1941 roku z ważnością na obszar Gdańska, Sopotu i Gdyni. Archiwum Państwowe w Malborku, Zbiór dokumentów i fotografii z czasów okupacji, sygn. 172/4

  Karta żywnościowa na ryby. Wydana w 1941 roku z ważnością na obszar Gdańska, Sopotu i Gdyni. Archiwum Państwowe w Malborku, Zbiór dokumentów i fotografii z czasów okupacji, sygn. 172/4

 • Powiększ zdjęcie Legitymacja Narodowosocjalistycznego Korpusu Motorowego (NSKK - Nationalsozialistisches Kraftfahrkorps ) – organizacji paramilitarnej podlegającej NSDAP, wydana w 1938 roku, Archiwum Państwowe w Malborku, Zbiór dokumentów i fotografii z czasów okupacji, s

  Legitymacja Narodowosocjalistycznego Korpusu Motorowego (NSKK - Nationalsozialistisches Kraftfahrkorps ) – organizacji paramilitarnej podlegającej NSDAP, wydana w 1938 roku, Archiwum Państwowe w Malborku, Zbiór dokumentów i fotografii z czasów okupacji, s

 • Powiększ zdjęcie Książeczki członkowskie Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotników – NSDAP; Archiwum Państwowe w Malborku, Zbiór dokumentów i fotografii z czasów okupacji, sygn. 172/16

  Książeczki członkowskie Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotników – NSDAP; Archiwum Państwowe w Malborku, Zbiór dokumentów i fotografii z czasów okupacji, sygn. 172/16

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-08-28
Data publikacji:2019-08-28
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:ArchiwumAPE
Liczba odwiedzin:2299395