Księgozbiór

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Księgozbiór Archiwum Państwowego w Malborku obejmuje obecnie ponad 5400 woluminów. Są to przede wszystkim wydawnictwa z zakresu archiwistyki, archiwoznawstwa, historii i prawoznawstwa. 

Przedwojenny księgozbiór 

Najcenniejszą jego część stanowi księgozbiór przedwojenny (sprzed 1945) liczący około 1200 pozycji, z których najstarsza pochodzi z drugiej połowy XVIII wieku. Są to przede wszystkim urzędowe zbiory norm prawnych obowiązujących w państwach pruskich i Rzeszy Niemieckiej oraz dzienniki urzędowe organów administracji centralnej i terenowej szczebla powiatowego i rejencyjnego z lat 1810-1943. Wśród tych ostatnich należy wymienić Amtsblätter dla Rejencji w Kwidzynie i w Gdańsku. Znaczny odsetek stanowią również wydawnictwa podręcznikowe, regulaminy, skorowidze, przepisy i instrukcje służbowe przeznaczone głównie dla urzędników pruskich. 

Z publikacji dotyczących spraw regionalnych zachowały się między innymi preliminarze budżetowe, sprawozdania władz miejskich Elbląga i Malborka oraz władz powiatowych Malborka, księgi adresowe Elbląga, roczniki Marienburger Zeitung, monografie i opracowania historyczne.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:8462